Apie mus

 Nuostatai

NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA

GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRAS

Gelgaudiškio kultūros centras yra II kategorijos kultūros įstaiga, nuo 2004 m. balandžio 1 d. turinti juridinio asmens statusą. Kultūros centre dirba 11 žmonių (9,25 etato).

Kultūrinio gyvenimo suaktyvėjimas Gelgaudiškyje prasidėjo 2000 metais. Pradėtas leisti informacinis leidinys „Gelgaudukas“, peraugęs į Gelgaudiškio laikraštį, jau 94 kartus aplankęs gelgaudiškiečių ir tėviškėnų svetur namus. Įvairūs renginiai, akcijos, praėjęs Gelgaudiškio 500 metų jubiliejus (2004 m.) telkė bendruomenės narius. Kultūros centras buvo aktyvus bendruomenės centro „Atgaiva“ iniciatorius ir kūrėjas, todėl nebuvo, kaip daug kur, susipriešinimo tarp kultūros įstaigos ir bendruomenės centro. Veikiant ranka rankon nuveikta nemaža darbų – sutelkta ir suaktyvinta bendruomenė, suruoštos įsimintinos, net aštuonias dienas trukusios jubiliejinės iškilmės 2004 m. rugpjūčio 8-15 dienomis.

Pradėtas dvaro rūmų ir viso architektūrinio ansamblio išsaugojimo ir perėmimo bendruomenei procesas. Čia vėl matomos didelės kultūrinio turizmo perspektyvos. Dėkinga gamtinė situacija – Nemunas ir vienas didžiausių parkų Lietuvoje – įvairiomis ekskursijomis pritraukia daug rajono ir respublikos bei užsienio svečių. Nuo 2005 metų su mėgėjų teatro aktoriais ir folklorinio ansamblio dalyviais paruošta ir svečiams demonstruojama teatralizuota ekskursija dvaro parko takais. Yra pritaikyta programa vaikams „Į svečius pas dvaro vaiduoklius“ ir pažintinė ekskursija su dvariškais šokiais „Senųjų menių paslaptys“.

Stengiamasi atitikti daugiafunkcinio kultūros centro modelį, todėl be mėgėjų meno kolektyvų, būrelių veiklos organizuojami ir klubiniai judėjimai, parodos, atvykstančių atlikėjų koncertai. Atsivėrus restauruoto dvaro rūmų erdvėms ypač suaktyvėjo profesionaliojo meno sklaida.

Tradiciniais tapę renginiai – liaudiškų kapelų sambūris „Su barsuku ant kito šono“, tautinių šokių kolektyvų šventė „Tūkstantis žingsnelių“, „Stasiuko mugė“, Gelgaudiškio literatų šventė „Pavasarinė mūza“, Miestelio diena Žolinė, Dvaro diena, armonikierių šventė „Gelgaudiškio armonika“ – yra laukiami miestelio bendruomenės, lankomi net aplinkinių rajonų gyventojų.

Mėgėjų meno kolektyvai žinomi ne tik rajone. Kaimo kapela koncertavusi Jurbarko, Kėdainių, Marijampolės, Kauno ir Vilniaus scenose, aplankė ir kaimynines Lenkiją (Punskas) ir RTFSR (Krasnoznamenskas). Mėgėjų teatro komedijos palankiai sutiktos rajoninėse apžiūrose, jas matė daug žiūrovų Ožkabaliuose, Kalvarijoje, Marijampolėje, Rumšiškėse. Neringos Navikauskaitės ir Edgaro Pilypaičio duetas 2005 metais tapo konkurso „Sidabriniai balsai“ savo kategorijos absoliučiais nugalėtojais ir 2006 metais apdovanotas Aukso paukšte.

2012 metais baigta kultūros centro pastato renovacija ne tik sudarė palankesnes sąlygas darbuotojams, kolektyvų dalyviams, atvykstantiems atlikėjams, žiūrovams, bet ir papuošė miestelį. Bendradarbiaujama su visomis miestelio įstaigomis, bendruomenės centru, verslininkais, todėl sulaukiama jų paramos tiek organizacinėje, tiek ūkinėje kultūros centro veikloje. Ne veltui už kultūrinės veiklos įvairiapusiškumą, aktyvų bendruomenės kultūrinių tradicijų puoselėjimą 2005 metų pabaigoje Gelgaudiškio kultūros centras gavo 2005 metų Marijampolės apskrities Kultūros ir meno nominaciją – mažąjį angelą, o 2007 metais buvo pripažintas geriausiu II kategorijos kultūros centru Lietuvoje.