Ataskaitos ir darbo užmokestis

Gelgaudiškio kultūros centro darbuotojų atlyginimai neatskaičius mokesčių 2019 m.

Pareigybė Etatų skaičius

Pareigybinis

atlyginimas

Direktorė 1 7,31 koef. BMA
Kultūros projektų vadovė 0,5 2,68 koef. BMA
Turizmo administratorius 1 7,28 koef. BMA
Kultūrinės veiklos vadybininkas 0,5 2,68 koef. BMA
Kolektyvo vadovas 1.5 9,15 koef. BMA
Buhalterė 0,75 4 koef. BMA
Ūkvedys  1 MMA
Kūrikas – darbininkas 2 MMA
Valytojas 2 MMA
     

 

 

2015-m-1-ketv-finansines-ataskaitos

2015m-2-ketv-finansiniu-ataskaitos

2015-m-3-ketv-finansines-ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 m

2016-m-1-ketv-finansines-ataskaitos

2016-m-2-ketv-finansines-ataskaitos

2016-m- 3- ketv-finansines- ataskaitos

Finans atask rink uz 2016- m

2017-m- 1- ketv.-finansines- ataskaitos

2017 m. 2 ketv. finansinės ataskaitos

2017 m. 3 ketv. finansinės ataskaitos

Finans atask rink uz 2017- m

2018 m. 1 ketv. finansinės ataskaitos

2018 m. 2 ketv. finansinės ataskaitos

2018 m. 3 ketv. finansinės ataskaitos

Finans atask rink uz 2018- m

2019 m. 1 ketv. finansinės ataskaitos