Ataskaitos ir darbo užmokestis

Gelgaudiškio kultūros centro darbuotojų atlyginimai neatskaičius mokesčių 2016 m.

Pareigybė Etatų skaičius

Pareigybinis

atlyginimas

Direktorė 1 22,1 koef. BMA
Kultūros projektų vadovė 0,5 7,0 koef. BMA
Turizmo administratorius 1 17,0 koef. BMA
Kultūrinės veiklos vadybininkas 0,5 7,0 koef. BMA
Kolektyvo vadovas 1.5 21,0 koef. BMA
Buhalterė 0,75 14,0 koef. BMA
Ūkvedys – kūrikas 1 10,71 koef. BMA
Kūrikas – darbininkas 1 10,71 koef. BMA
Kūrikas 1 10,71 koef. BMA
Valytojas 2 21,42 koef. BMA

 

 

2015-m-1-ketv-finansines-ataskaitos

2015m-2-ketv-finansiniu-ataskaitos

2015-m-3-ketv-finansines-ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 m

2016-m-1-ketv-finansines-ataskaitos

2016-m-2-ketv-finansines-ataskaitos

2016-m- 3- ketv-finansines- ataskaitos

Finans atask rink uz 2016- m

2017-m- 1- ketv.-finansines- ataskaitos

2018 m. 1 ketv. finansinės ataskaitos