Darbo užmokestis

atlyginimai-2016

Atlyginimai 2017

Atlyginimai-2018

Atlyginimai-2019 m.

Atlyginimai 2020

Pareigybė Etatų skaičius

Pareigybinis

atlyginimas

Direktorė 1 11,60 koef. BMA
Kultūros projektų vadovė 0,5 3,09 koef. BMA
Turizmo administratorius 1 8,22 koef. BMA
Kultūrinės veiklos vadybininkas 0,5 3,09 koef. BMA
Kolektyvo vadovas 1,5 10,53 koef. BMA
Buhalterė 0,75 4,60 koef. BMA
Ūkvedys  1 MMA
Kūrikas – darbininkas 2 MMA
Valytojas 2 MMA