Darbuotojai

Gelgaudiskis_

 

Vardas, pavardė, pareigos

Išsilavinimas

Kvalifikacija

Diana Šležienė

direktorė

8-610-67462

Diana462@gmail.com

Aukštasis

Gelgaudiškio kultūros centre dirba nuo 2013 m.

Nuo 2015 m. – direktorė.

Veda ekskursijas, rūpinasi parodine veikla.

 Suteikta II kvalifikacinė kategorija.

Nijolė Urbanavičienė

kolektyvo vadovė / turizmo administratorė

8-620-45783

nilkau@gmail.com

 

Aukštasis

 

 

Kultūros centre dirba

nuo 2003 m.

Vadovauja kaimo kapelai „Gelgaudiškis“, veda ekskursijas, rūpinasi parodine veikla.

Suteikta II kvalifikacinė kategorija.

 

 

Edita Balčiūnienė

kolektyvo vadovė

8-622-49301

editabal@gmail.com

 

Aukštasis

 

 

Kultūros centre dirba

nuo 2006 m.

Vadovauja jaunimo tautinių šokių kolektyvui „Liocukas“.

Suteikta II kvalifikacinė kategorija.

 

Remigija Stepšienė

buhalterė

8-652-46595

stepsiener@gmail.com

 

Aukštasis

Kultūros centre dirba

nuo 2004 m.

 

Tatjana Vrubliauskienė

kultūros projektų vadovė / kultūrinės veiklos vadybininkė

8-628-09210

taskav@gmail.com

 

Aukštesnysis

 

 

Kultūros centre dirba

nuo 2014 m.

Rengia ir įgyvendina kultūrinius projektus.

Organizuoja kultūrinius renginius.

 Suteikta III kvalifikacinė kategorija.

 

Saulius Urbanavičius

Ūkvedys/turizmo administratorius

8-601-49493

 

 

 

 

Kultūros centre dirba

nuo 2009 m.

Veda ekskursijas, rūpinasi parodine veikla.

 

Česlovas Vaičaitis

kūrikas – darbininkas

 

Kultūros centre dirba

nuo 2011 m.

 

Sandra Cvirkaitė

valytoja

 

 vidurinis

 

Kultūros centre dirba

nuo 2013 m.

 

Daiva Mozūraitienė

 valytoja
 
 
Šarūnas Urbanavičius
darbininkas

Aukštesnysis

 

 

Vidurinis

 Kultūros centre dirba

nuo 2016 m.

 

Kultūros centre dirba

nuo 2017 m.