Darbuotojai

Gelgaudiskis_

 

Vardas, pavardė, pareigos

Išsilavinimas

Kvalifikacija

Diana Šležienė

direktorė

8-610-67462

Diana462@gmail.com

Aukštasis

Gelgaudiškio kultūros centre dirba nuo 2013 m.

Nuo 2015 m. – direktorė.

Veda ekskursijas, rūpinasi parodine veikla.

 Suteikta II kvalifikacinė kategorija.

Nijolė Urbanavičienė

kolektyvo vadovė / turizmo administratorė

8-620-45783

nilkau@gmail.com

 

Aukštasis

 

 

Kultūros centre dirba

nuo 2003 m.

Vadovauja kaimo kapelai „Gelgaudiškis“, veda ekskursijas, rūpinasi parodine veikla.

Suteikta II kvalifikacinė kategorija.

 

 

Edita Balčiūnienė

kolektyvo vadovė

8-622-49301

editabal@gmail.com

 

Aukštasis

 

 

Kultūros centre dirba

nuo 2006 m.

Vadovauja jaunimo tautinių šokių kolektyvui „Liocukas“.

Suteikta II kvalifikacinė kategorija.

 

Remigija Stepšienė

buhalterė

8-652-46595

stepsiener@gmail.com

 

Aukštasis

Kultūros centre dirba

nuo 2004 m.

 

Tatjana Vrubliauskienė

kultūros projektų vadovė / kultūrinės veiklos vadybininkė

8-628-09210

taskav@gmail.com

 

Aukštesnysis

 

 

Kultūros centre dirba

nuo 2014 m.

Rengia ir įgyvendina kultūrinius projektus.

Organizuoja kultūrinius renginius.

 Suteikta III kvalifikacinė kategorija.

 

Saulius Urbanavičius

Ūkvedys/turizmo administratorius

8-601-49493

 

 

 

 

Kultūros centre dirba

nuo 2009 m.

Veda ekskursijas, rūpinasi parodine veikla.

 

Česlovas Vaičaitis

kūrikas – darbininkas

 

Kultūros centre dirba

nuo 2011 m.

 

Sandra Cvirkaitė

valytoja

 

 Vidurinis

 

Kultūros centre dirba

nuo 2013 m.

 

Violeta Kutkaitienė

 valytoja
 
 
Šarūnas Urbanavičius
darbininkas/kūrikas

Vidurinis

 

 

Vidurinis

 Kultūros centre dirba

nuo 2017 m.

 

Kultūros centre dirba

nuo 2017 m.