Veikla

Reorganizavimas

Vykdant Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimą Nr. T-75 „Dėl sutikimo reorganizuoti Šakių rajono savivaldybės biudžetines įstaigas Kudirkos Naumiesčio kultūros centrą, Sintautų kultūros centrą, Griškabūdžio kultūros centrą, Lukšių kultūros centrą ir Gelgaudiškio kultūros centrą, prijungiant juos prie Šakių kultūros centro, sudarytas „Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų Kudirkos Naumiesčio kultūros centras, Sintautų kultūros centras, Griškabūdžio kultūros centras, Lukšių kultūros centras, Gelgaudiškio kultūros centras reorganizavimo prijungimo būdu prie Šakių kultūros centro sąlygų aprašas“ (žr. priedą).

Dėl Reorganizavimo sąlygų aprašo kreiptis į Gelgaudiškio kultūros centrą, el. p. gelgaudiskiokc@gmail.com.

GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRAS REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO SĄLYGŲ APRAŠAS